Vant omfattende rammeavtaler for Bane NOR

Bane NOR skal investere betydelig i jernbaneutbygging, digitalisering og innovasjon og vedlikehold i Norge de neste årene. Selskapets formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

 

– Vi ser dette som et gjennombrudd i vår fremtidige satsning for å være med å utvikle en god, miljøvennlig jernbaneinfrastruktur for Bane NOR sier Harald Ulsten, seksjonsleder for Digitalisering og Prosjekt i CEMIT.

 

– Det er også en seier for oss at vi har fått dette i havn som et likestilt arbeidsfellesskap med svært gode samarbeidspartnere som utfyller hverandre både kompetanse og kapasitetsmessig, sier Harald.

 

Bane NOR har en omfattende portefølje av prosjekter som krever bred tverrfaglig kompetanse. Ansvaret for utføring og leveranser ligger i divisjonene for utbygging, kunde og marked, eiendom og drift og teknologi. 

 

Dag Samsonsen i Rada Norge, Harald Ulsten i Cemit, Hans Jakob Epland i Sitepartner og Håkan Forsberg i Advansia. I tildelingen har de sentrale vurderingskriteriene vært kompetanse, pris og leveringsevne. 

 

I sterk konkurranse med andre tilbydere/arbeidsfellesskap har dette arbeidsfellesskapet klart å vinne alle de tre rammeavtalene som er lyst ut av Bane NOR. 

 

Totalt vant fem tilbydere/arbeidsfellesskap frem på rammeavtalen for prosjektledelse, åtte på prosjekteringsledelse og seks på byggeledelse. Rammeavtalene har en varighet på to år med mulighet for opsjon i 6 x 1 år. Den samlede verdien av rammeavtalene er estimert til mellom 800MNOK til 1MRD. De respektive rammeavtalenes ordreverdi avhenger av flere faktorer og anskaffelsene skjer gjennom minnekonkurranser. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å estimere en verdi for arbeidsfellesskapet på dette.  

 

– Vårt arbeidsfellesskap har høy kvalitet på kompetanse og vi kompletterer hverandre faglig både i bredde og dybde. Sammen klarer vi å levere gode ressurser over hele landet, forteller Håkan Forsberg, seksjonsleder for Infrastruktur i Advansia.

 

Selskapene som inngår i arbeidsfellesskapet, har bred erfaring som samarbeidspartnere for Bane NOR. De har samarbeidet tidligere og har alle store nettverk for å finne kvalifiserte ressurser for hver enkelt konkurranse.

 

-Vi er godt i gang med å svare opp avrop på minikonkurranser under rammeavtalene og har allerede vunnet våre to første oppdrag, som Prosjekteringsleder på Trønderbanen, og som Prosjektleder Planprosesser på Trønderbanen. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet for og med Bane NOR, avslutter Forsberg.