Om oss

Om oss

Ordet CEMIT kommer fra det Latinske ordet «Semita», som betyr «bane» eller «sti», som ett uttrykk for både vår sterke bakgrunn innen banevirksomhet, og vårt mål om å lede an i veien inn i fremtiden. Vi ble grunnlagt i 2018 for å bidra til å gjøre transport av personer og gods på bane til det foretrukne valget. Dette basert på det enorme potensialet jernbane og sporvei har til å påvirke FNs mål for bærekraftig utvikling,

Gjennom våre kombinerte ferdigheter anskaffet fra selskaper som representerer forskjellige områder i bransjen, har vi blitt et sterkt team som utfordrer hverandre og skaper nye og spennende muligheter og løsninger. Vi har en dyp respekt for ny kunnskap, vi omfavner nye ferdigheter og kompetanse, og skaper gjennom dette arbeidsplasser og muligheter som vil bidra til en bærekraftig næring.

Tverrfaglige team og ferdigheter er avgjørende for å oppnå fleksible og skalerbare løsninger på dine utfordringer, og vårt team har inngående kunnskap om hele verdikjeden for jernbane. Vi hjelper deg med å identifisere kjerneutfordringene og mulighetene som finnes, og finner de beste løsningene ved å etablere våre team også sammen med veletablerte partnere og leverandører.

Våre lokasjoner

Porselensvegen 18 3920 Porsgrunn Norge

Lysaker Torg 1366 Lysaker Norge

Lilla gatan 4B 169 39 Solna Sverige

Drivere

Digitalisering

Den digitale revolusjonen skjer NÅ, og ny teknologi og kompetanse tas åpent imot. Monopolstrukturen i bransjen er i endring, og investeringer i ny teknologi vil sikre at denne prosessen lykkes. Big Data og IoT vil være løsningene for fremtiden, og CEMIT sikrer at kunnskapsbasen er lagret, proaktiv, og hele tiden tilgjengelig gjennom smarte løsninger.

Bærekraft

Investeringene som gjøres prosjekter og som kan relateres til ”Det grønne skiftet"-politikken, sikrer lang levetid og forpliktelse. Det bærekraftige markedet i Norden vokser derfor raskt, og det er økt etterspørsel etter «ekstern» kompetanse. CEMIT leverer lokal erfaring, som letter tilgang til markedet for nye teknologiske og bærekraftige løsninger.

Matrix

Markedsposisjon er nøkkelen! Det å ha riktig team og partnere med evnen til å fullføre er viktig. Gjennom vår Matrix strukturering av teamet, er vi i stand til å styre varierte og komplekse prosjekter.

Kompetanse

Vår styrke ligger i å kombinere av vår kunnskap og ferdigheter innen forretningsutvikling, partnerfokus, togkapasitet, togdrift, sporgeometri, automatisering, IT og cyber-sikkerhet, sammen med en kontinuerlig søken etter nye partnere, ansatte og muligheter.

Team

Portrait of Are Sandersen
Are Sandersen
Daglig leder - Group

Are er profesjonell og analytisk med stor kunnskap i det nordiske jernbanemarkedet. Han har mer enn 20 års erfaring innen denne bransjen som dekker forskjellige roller innen jernbaneprosjekter. I tillegg har han vært sterkt involvert i å bygge flere norske jernbaneselskaper, hvorav vært medgründer i 2 av dem.

Portrait of Tom Halfdansen
Tom Halfdansen
Senior Rådgiver

Tom er en dyktig og profesjonell medarbeider med lang internasjonal erfaring som søker å å oppnå effekt i arbeidet sitt. Han har 32 års erfaring fra jernbaneindustrien i forskjellige roller som dekker togdrift, trafikkstyring, regelverk, kapasitetsplanlegging, signalering, ERTMS, ulykkeskommisjon, teknisk styring, design og utvikling, Tilbudsstyring og forretningsutvikling.

Portrait of Arve Stavrum-Tång
Arve Stavrum-Tång
Daglig Leder - Digital

Arve er en veldig erfaren leder som lykkes gjennom sitt engasjement, tillit og evne til å oppnå strekkmål. Han er svært dyktig innen ny virksomhetsoppretting og forretningsutvikling, i å skape sterk organisk vekst, da i alt fra strategiutvikling til overlevering.

Portrait of Atle Larsen
Atle Larsen
Teknisk sjef

Atle er engasjert i å plukke opp utfordringer så vel som muligheter for å skape suksess, helst i sterke partnerskap med fokus på langsiktige relasjoner. Med 9 års erfaring innen jernbanemarkedet i forskjellige roller og selskaper, har hans viktigste fokus alltid vært utvikling og vekst. Som et resultat har han vært involvert i å bygge et norsk jernbaneselskap, og hatt suksess med å starte virksomhet i Norge for et utenlandsk jernbaneselskap.

Portrait of Geir Danielsen
Geir Danielsen
Daglig Leder - Solution

Geir har lang erfaring og bred kompetanse innen jernbanebransjen og systemer fra mange forskjellige roller og stillinger, først og fremst hos Jernbaneverket (Bane NOR). Dette inkluderer prosjektledelse og ledelse, kvalitetsstyring, revisjonsstyring og ulykkeskommisjonen.

Portrait of Sigurd Aanesen
Sigurd Aanesen
Senior Rådgiver

Sigurd har en bred IT-erfaring: systemutvikling, applikasjonsstyring, teamledelse, teknisk prosjekt- og leveringsledelse, IT-sikkerhet og serviceutvikling er områder Sigurd dekker. Sigurd er spesialist innen systemintegrasjon, serviceorientering og nettbaserte løsninger. Lenge før sky ble et kjent begrep - jobbet han med applikasjonsdrift som service, hospitering av web- og mellomvare-løsninger og virtuell hospitering for multinasjonale selskaper med base i Norge som Telenor og Hydro

Portrait of Fredrik Broman
Fredrik Broman
VD CEMIT AB

Fredrik har lång erfarenhet från järnvägsindustrin, stark kompetens inom ledning, projekt och personal inom teknisk integration av fordon- och marksystem. Fredrik har lett stora internationella team, utvecklat affärsstrategi, agerat Bid Manager för ett stort antal stora och komplexa bud och har i sin karriär vunnit flera prestigefyllda projekt och långsiktiga ackrediteringar.

Portrait of Martin Sivik
Martin Sivik
Senior Rådgiver

Martin har lång erfarenhet av att samarbeta med myndigheter, statliga och regionalt drivna organisationer och har en djup förståelse för hur man kan hantera samarbete till förmån för alla parter. Martin har lång erfarenhet av projektledning på hög nivå av komplexitet, både inom infrastruktur och inom andra områden, främst med personalhantering och HSE.

Portrait of Chanh Le
Chanh Le
Senior Rådgiver

Chanh er en dyktig og profesjonell signalingeniør og automasjonsingeniør med internasjonal erfaring fra 12 års arbeid i jernbanebransjen. Han dekker mange roller som teknisk ledelse, tilbudsstyring, systemarkitektur, testleder og forretningsutvikling.

Portrait of Tarjei Moen
Tarjei Moen
Senior Rådgiver

Tarjei er profesjonell, ryddig og innehar høy signalkompetanse fra 10 års erfaring i norsk jernbane. Dette inkluderer signal prosjektering, ERTMS, teknisk ledelse, prosjektledelse, ATC, og undervisning ved Statens Jernbaneskole.

Portrait of Anders Hungerfält
Anders Hungerfält
Senior Rådgiver

Anders har 20 års erfaring med signalsystemer over hele verden, og dekker forskjellige roller i jernbanerelaterte prosjekter, f.eks. site manager, installasjonsleder, prosjektleder, testleder og systemingeniør.

Portrait of Dan Olov Lindblom
Dan Olov Lindblom
Senior Rådgiver

Danne har lang erfaring som leder. Han har over 30 års erfaring innen jernbaneindustrien i mange forskjellige roller, for eksempel Site Manager, Bygge leder, Prosjekt leder, Installasjons leder, Kontroll ingeniør, Signal montør og Telemontør.

Portrait of Andreas Tageson
Andreas Tageson
Senior Rådgiver

Andreas har erfaring fra flere roller på signal innenfor jernbanebransjen, for eksempel Signalinstallasjon, Vedlikehold, Designingeniør, Testleder, Installasjonsleder, Grensesnittleder og Konsulent for prediktiv vedlikehold og utvikling.

Portrait of Harald Ulsten
Harald Ulsten
Prosjektleder

Harald har lang erfaring som prosjektleder, og med 20 års erfaring med implementering av IT systemer på jernbanen. han er med sin kompetanse en ressurs som med sin kompetanse bidrar til vår kompetanse i å implementere nye løsninger for banesektoren.

The core team of Cemit in their office