Solution

Solution

Vi har fokus på kvalitet og kommunikasjon, og en sterk evne og vilje til å lykkes sammen med våre partnere, leverandører og kunder. Med vår inngående kunnskap om hele verdikjeden innenfor banebransjen, bygger vi sterke team som proaktivt løser oppgaver i de oppdragene vi påtar oss. Sammen søker vi de totalt beste løsningene både i forkant og underveis, og vi utfordrer gjerne eksisterende sannheter og bidrar til innovasjon.

Arrow pointing to text

Vi har omfattende kunnskap om hele verdikjeden innenfor bane.

Tjenester

Rådgivning

  • IT Ekspertise & Cyber sikkerhet
  • RAMS Rådgivere
  • Senior Rådgivere
  • Sikkerhetsrådgivning & Sikkerhetsgodkjenning

Ledelse

  • Prosjektledelse & Prosjektstøtte
  • Tilbudsledelse & Tilbudsstøtte
  • Interimledelse

Forretningsutvikling

  • Markedsledelse
  • Markeds analyser & Markeds tilgang
  • Salg & Tilbudsledelse

Nisje kompetanse

Banesektoren

Togdrift
Trafikkstyring
Prediktivt vedlikehold
Krav og spesifikasjoner
Regler og forskrifter
Effektivitet og optimalisering
Funksjonell aksept

IT

System Integrasjon
IT Cyber Sikkerhet & IoT
Løsnings Arkitektur
Data Kommunikasjon
System applikasjon

Signal

ERTMS
CBTC
TMS

NSI63

F-kontrollør

Kapasitet

Krav & Analyser
Migrasjon & Fase Planlegging

The core team of Cemit in their office