Digital

Digital

Vårt mål er å utfordre jernbane- og trikkesektoren til å bruke innovative og bærekraftige løsninger ved å gjøre dem tilgjengelige, slik at infrastruktureiere kan nå sine mål om sikkerhet, effektivitet, pålitelighet og tilgjengelighet. Ved å kombinere vår jernbanekompetanse med både ny teknisk / teknologisk kompetanse, og ha de rette partnere og leverandører, jobber vi målbevisst sammen med våre kunder.

Arrow pointing to text

Vi tilbyr "state of the art" systemer for bane gjennom partnerskap og bruk av inngående bransje kompetanse

Product Categories

Systemer

  • Prediktivt vedlikehold
  • Infrastruktur overvåkning
  • Overvåkning av rullende materiell

Produkter

  • Sensor teknologi
  • Infrastruktur komponenter

Software

  • Prediksjon
  • Skyløsninger & Big Data
  • IoT
The core team of Cemit in their office